INTEMA FINANSIJE

Cilj upravljanja finansijama preduzeća je razumevanje finansijskih pokazatelja i donošenje finansijskih odluka, kojima se profit vaše kompanije uvećava. Naš tim vam pomaže u analizi troškova, prihoda i poređenja sa vašim konkurentima.

Zbog toga ćete znati da rukovodite finansijskim izveštajima i analizama. Bićete spremni da kreirate, analizirate i koristite finansijska dokumenta na nivou direktora. Znaćete koje odluke treba doneti na osnovu prethodnog stanja, kako bi preduzeće ostvarilo veću zaradu.