INTEMA MARKETING

Biti kreativan kod nas ne znači čekati inspiraciju, nego prilagoditi alate kojima raspolažemo i pronaći kreativno rešenje unutar zadatih okvira kao što su rokovi, tržište, budžet i ciljevi. Počinjemo od analize faktora okruženja, istraživanja tržišta, analize konkurencije, pozicioniranja kompanije,

definisanja strategije: definisanje brenda, definisanje ciljne grupe, arhitektura brenda, pozicioniranje, korporativni identitet, komunikacioni kanali, i, na kraju implementacija: Grafički dizajn, Web development, Web dizajn, Digitalni marketing, Event

Kreiramo marketing aktivnosti tako što pripremamo brendove za danas, i za sutra.