INTEMA POSLOVNA TRANSFORMACIJA

Došlo je vreme u kojem je transformacija poslovanja svakodnevno prisutna pojava u upravljanju lidera. Vreme u kojem kompanije stavljaju sve opcije na sto, pa i one o preispitivanju poslovnog modela, postavljajući sebi ključna pitanja: Čime se mi bavimo? Ko su naši kupci? Koje segmente tržišta bi trebali da pokrijemo? Koje proizvode i usluge nudimo? Da li smo fokusirani na one najvažnije? Koja je struktura naših prihoda, i da li je usklađena sa našim dugoročnim ciljevima rasta?